Feiten over mond- en keelkanker

  • Hoofd-halskanker vormt wereldwijd 5% van het totale aantal kankergevallen.
  • In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 3.000 mensen hoofd- en hals kanker.
  • De meest voorkomende plaatsen zijn de mondholte en de keelholte.
  • Het aantal gezonde mensen dat mond- en keelkanker krijgt, is de afgelopen 10 jaar explosief toegenomen. De oorzaak is het humaan papillomavirus.
  • Mond- en keelkanker komt 3x zoveel voor bij mannen als bij vrouwen.
  • Vooral mannen in de leeftijdsgroep van 40 tot 60 jaar worden nu getroffen met keelkanker door het humaan papillomavirus.
  • Bij 2 van de 3 mensen wordt mond- en keelkanker pas in een laat stadium ontdekt.
  • Bij vroegtijdige ontdekking stijgt de 5-jaars overleving naar 90% en zijn de behandelingsmogelijkheden veel gunstiger.
  • Regelmatige preventieve controles bij een tandheelkundig behandelaar vormen uw beste bescherming tegen deze vreselijke ziekte.