In drie stappen HPV 16 L1 ontdekken.

1. Via het risico-analyseformulier kan worden bepaald of u valt in een hoog-risicogroep. Een HPV 16 detectietest is hierbij niet verplicht maar wordt vooral voor mannen vanaf 40 jaar aangeraden om zorgvuldige risico-analyse te kunnen doen.


2. Een compleet mondonderzoek is geheel pijnloos en duurt ongeveer 10 minuten. Het onderzoek gaat volgens een vast stappenplan: binnen en buiten de mond wordt met de vingers gevoeld naar afwijkingen. Daarna volgt visueel onderzoek onder wit licht. Tot slot wordt het visuele onderzoek herhaald met de OralID fluorescentielamp.


3. In het geval van mogelijk verdachte afwijkingen (bijvoorbeeld vlekje in de mond of een zwelling in de hals) kan u gevraagd worden om 2 weken later terug te komen voor een herhaling van het mondonderzoek. Onschuldige afwijkingen zijn dan vrijwel altijd uit zichzelf verdwenen. Bij twijfel zal u voor verder onderzoek doorverwezen worden naar een specialist zoals de kaakchirurg. Alleen na deze doorverwijzing kan de specialist via een biopsie vaststellen of er daadwerkelijk sprake is van mond- of keelkanker of niet.