Reglement

  • Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van te voren telefonisch af te zeggen of te verzetten. Op deze manier voorkomen wij onnodige wachttijden en worden pijnklachten snel geholpen. Komt u uw afspraak niet na (ongeacht de reden), zijn wij genoodzaakt de gereserveerde verloren tijd in rekening te brengen.
  • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een anamneselijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik.
  • Uw dossier wordt bij uitschrijving alleen met uw toestemming opgestuurd.
  • Alvorens uw dossier uitgeprint kan worden, dienen alle nota's voldaan te zijn.

Privacyreglement

  • In het volgende formulier kunt u zien welke gegevens wij van u verwerken in onze praktijk: AVG Formulier.