Kindertandheelkunde / Orthodontie

Heeft uw zoontje of dochtertje met 5 jaar de snijtandjes niet mooi in een aaneengesloten rijtje staan, dan is er een groei achterstand in de mond van ± 40%. En dan is er ook voor de tong te weinig ruimte, met gevolgen zoals mondademhaling. Doordat de bogen van de onder- en de bovenkaak te klein zijn, is de tong relatief te groot. Hierdoor ontstaat een spontane mondademhaling. Dit heeft meerdere gevolgen. Het gevolg van de mondademhaling is een veranderd “klimaat” voor de micro organismen. Deze zijn er dan in grote getalen en sterker in hun werking. Ze veroorzaken een chronische keelontsteking van de keelamandelen, de neuspoliepen, en de opening van de buis van Eustachius (de verbinding tussen keelholte en middenoor).

Als deze relatie van mondademhaling en bovengenoemde gevolgen niet gezien wordt, leidt dat in veel gevallen tot het onnodig verwijderen van keelamandelen, neuspoliepen, en het plaatsen van “buisjes” in de oren. Dit zijn allemaal voor een groot deel vermijdbare gevolgen indien de mondholte op tijd kan ondersteund worden in haar groei zodanig dat de mondademhaling verdwijnt en de neusademhaling kan starten.

Ook het trekken van 4 tanden van de 28 tanden en kiezen heeft verstrekkende gevolgen. Door het verlies van deze 4 tanden is de mondholte ongeveer 10% kleiner dan ze in een natuurlijke situatie is. Ook nu weer is de tong relatief te groot, en dus niet echt te groot. In haar rustpositie ligt zij niet in de onderkaak, maar op de tandenboog. Bovendien is ze ook 10% meer richting keelopening geschoven. Mondademhaling en de gevolgen ervan zoals bij het kindergebit besproken kunnen ook hier het gevolg zijn.

GELAATSORTHOPEDISCHE BEHANDELING MET DE BIONATOR

Als tanden en kiezen te weinig ruimte hebben om goed op elkaar te passen of in de tandboog te komen, kan door middel van gelaatsorthopedische behandeling de tandstand en kaakgroei worden beïnvloed. Bij praktijk voor bio energetische tandheelkunde wordt hiervoor de bionator ingezet. Een bionator is een uitneembaar gelaatsorthopedisch apparaat. De kracht die nodig is om de tanden en kiezen te verplaatsen wordt door de tong gegenereerd tijdens het slikken. In combinatie met het afhouden van de wangen en lippen zorgt dit voor een vergroting van de tandbogen waardoor meer ruimte ontstaat voor de tanden en kiezen.

De bionator therapie gaat uit van het principe dat door groei, begeleiding en ontwikkeling het mogelijk is het ruimtegebrek en de kaakrelatie te corrigeren waardoor verwijdering van tanden en ( verstands ) kiezen meestal niet nodig zal zijn. Centraal staat hierbij het aanleren van de juiste slikreflex. Een onjuiste slikreflex waarbij de tong tussen de tandbogen wordt geperst veroorzaakt een open beet in het front en het niet goed op elkaar passen van de tandbogen. Ook worden door een onjuiste positionering van de tong en tandbogen spraakstoornissen veroorzaakt als: slissen of het niet goed kunnen uitspreken van bepaalde letters bv j in plaats van r.
De bionatortherapie kan ook bij volwassenen worden toegepast. Als regel geldt: Hoe groter de afwijking en hoe ouder de patiënt is, des te langer duurt de behandeling.

Indien men kiest voor bionatortherapie dient men er rekening mee te houden dat dit een onderdeel is van een holistische behandeling. Vaak zullen hindernissen moeten worden overwonnen waarbij behandeling door bijvoorbeeld een cranio-sacraal therapeut, chiropractor, homeopaat en logopedist noodzakelijk kan zijn.

1
2
3